Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie

Kde možno dlhodobo ukladať elektronické dokumenty z elektronickej schránky ?

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Od 1. júla 2017, budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek. Pozrite si krátke video, ktoré zodpovedá túto otázku. Ak k tomuto videu máte otázky, napíšte nám ich dole do komentárov po prihlásení.

pokračovanie článku ...

Čo sa stane, keď sa prečerpá kapacita elektronickej schránky ?

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Od 1. júla 2017, budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek. Pozrite si krátke video, ktoré zodpovedá túto otázku. Ak k tomuto videu máte otázky, napíšte nám ich dole do komentárov po prihlásení.

pokračovanie článku ...

Čo platí pre zahraničných štatutárov, pri aktivácii elektronickej schránky ?

Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Od 1. júla 2017, budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek. Pozrite si krátke video, ktoré zodpovedá túto otázku. Ak k tomuto videu máte otázky, napíšte nám ich dole do komentárov po prihlásení.

pokračovanie článku ...
« 1234 » [5]