Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie

Vzorová dokumentácia na ochranu osobných údajov po novom. Chcete ju získať ?

12.04.2018: Chcete získať vzorovú dokumentáciu na ochranu osobných údajov ? Ak áno, tak ...

VIAC TU...

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV + DÔVODOVÁ SPRÁVA

30.01.2018: Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov. Pozrite si, čo všetko sa menilo a ......

VIAC TU...

AKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE POTREBNÁ ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Viete, aká dokumentácia bude potrebná ? V našej brožúre sa to dozviete. Dozviete sa aj ...

VIAC TU...

BUDÚ POTREBNÉ NOVÉ SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ZMLUVY ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Kedy sa sprostredkovateľ stáva prevádzkovateľom ? Je to vtedy, keď ...

VIAC TU...

ZRUŠÍ SA OZNÁMENIE A OSOBITNÁ REGISTRÁCIA ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

15.09.2017: Bude sa vyžadovať od prevádzkovateľa plnenie oznamovacej povinnosti a osobitná registrácia aj podľa nového zákona ? Prevádzkovateľ ...

VIAC TU...

POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

15.09.2017: Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov neobsahuje definíciu "oprávnenej osoby". Ako to bude s poučeniami oprávnených osôb....

VIAC TU...

« 1234 » [5]