Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie

Vzorová dokumentácia + prílohy/GDPR nový zákon o ochrane osobných údajov

22.05.2018: Nevyplnená vzorová dokumentácia - smernica s prílohami, ktorú si každý prevádzkovateľ musí doplniť sám, podľa platnej právnej legislatívy.

VIAC TU...

Vypracovaná vzorová dokumentácia - GDPR/nový zákon o ochrane osobných údajov. A je to von !

22.05.2018: Od 25.5.2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov / GDPR. My sme Vám sľúbili, že na našu stránku dáme vypracovanú vzorovú dokumentáciu. Svoj sľub sme dodržali a vzorová dokumentácia je na našej stránke.

VIAC TU...

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV + DÔVODOVÁ SPRÁVA

30.01.2018: Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov. Pozrite si, čo všetko sa menilo a ......

VIAC TU...

AKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE POTREBNÁ ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Viete, aká dokumentácia bude potrebná ? V našej brožúre sa to dozviete. Dozviete sa aj ...

VIAC TU...

BUDÚ POTREBNÉ NOVÉ SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ZMLUVY ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Kedy sa sprostredkovateľ stáva prevádzkovateľom ? Je to vtedy, keď ...

VIAC TU...

ZRUŠÍ SA OZNÁMENIE A OSOBITNÁ REGISTRÁCIA ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

15.09.2017: Bude sa vyžadovať od prevádzkovateľa plnenie oznamovacej povinnosti a osobitná registrácia aj podľa nového zákona ? Prevádzkovateľ ...

VIAC TU...

« 123 » [3]