20apr2016

Európsky parlament prijal nové pravidlá na ochranu osobných údajov

Európsky parlament dňa 14.4.2016 prijal tzv. reformný balík, ktorý zabezpečí základné právo na ochranu osobných údajov všetkým európskym občanom a napomôže stimulovať jednotný digitálny trh v EÚ tým, že ........

27mar2016

Bezpečnostný projekt - Zámer

Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti.

17mar2016

Chrápete ? Môžete prísť o vodičský preukaz !

Mnohí z vás si teraz určite povedia, čo je to za blbosť ? Bohužiaľ, je to pravda. Nové pravidlá súvisia so zdravotnou a psychickou spôsobilosťou oprávnenej osoby k vedeniu motorového vozidla. Týka sa to hlavne vodičov, ktorí ..........

03mar2016

Návod ako zdaniť príjem z Amazonu na Slovensku

Podnikáte na Amazone? A viete, v ktorej krajine zdaňujete príjem z Amazonu? Je to Slovensko alebo Amerika? Odpoveď nájdete E-booku, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť.

21feb2016

Monitoring zamestnancov

Viete aký je rozdiel medzi monitorovaním zamestnancov na pracovisku a monitorovaním verejných priestorov?

31jan2016

Zákonník práce verzus zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov (právo na súkromie).

29dec2015

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov pre obce (otázky a odpovede)

Všetko čo musí mať prevádzkovateľ (obec, mesto) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracované.

30okt2014

Aký je rozdiel medzi „Súhlasom dotknutej osoby“ a „Oznámením informácií dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov“

V odbornom článku je podrobne vysvetlený rozdiel medzi §11 a §15 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22okt2014

Monitorovanie a sledovanie zamestnancov - priložený materiál

Monitorovanie zamestnancov má právny základ v § 13 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“).

01okt2014

Príprava na skúšku zodpovednej osoby - priložený materiál a skúšobný test

Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby je overiť odborný kvalifikačný predpoklad na výkon tejto funkcie. Priložený materiál a skúšobný test zadarmo.

30sep2014

Zákonník práce verzus zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie ako dotknutých osôb musí uplatňovať v praxi § 13- 14 zákona o ochrane osobných údajov v spojitosti s .......

03júl2014

Oprávnená osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov

Viete, kto je oprávnenou osobou pre účely zákona o ochrane osobných údajov ? Čo v súvislosti s touto problematikou priniesla posledná novela zákona o ochrane osobných údajov ?

Úvod

Vítame Vás na našej internetovej stránke, na ktorej sa dozviete veľa zaujímavých a užitočných informácií. Zároveň svojimi pripomienkami a názormi k obsahu a technickému fungovaniu tejto stránky  nám pomáhate sa zlepšovať, čím prispievate k zvyšovaniu kvality nami poskytovaných služieb.

Na našej internetovej stránke okrem iného je možné v rámci e-shopu stiahnuť si vybrané dokumenty, zúčastňovať sa webinárov z pohodlia svojho pracoviska a domova, prečítať si odborné články vždy na aktuálne témy, oboznámiť sa s ponúkanými službami, ako aj vybrať si  z prehľadu pripravovaných  seminárov, školení a kurzov.

V prípade webinárov môžu všetci účastníci klásť k danej problematike svoje otázky, na ktoré obdržia odpoveď formou e-mailu, resp. on-line prenosu (prostredníctvom chatu).

Tiež nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese, ak budete potrebovať rýchlu a odbornú pomoc najmä v oblasti:

  • ochrany osobných údajov (vypracovať bezpečnostný projekt a inú dokumentáciu súvisiacu s ochranou osobných údajov, záznamy o poučení oprávnenej osoby, odborné poradenstvo, služby zodpovednej osoby),
  • účtovníctva,
  • personalistiky a miezd,
  • daňovej oblasti,
  • rozbiehania podnikateľskej činnosti,
  • vypracovávania projektov (hlavne čerpanie prostriedkov z fondov EÚ).

Sme presvedčení, že v súčinnosti s Vami sa nám podarí túto stránku neustále vylepšovať a prinášať do nášho aj Vášho podnikania nové kreatívne prístupy a podnety.