14.09.2017,

KTO BUDE MAŤ POVINNE ZODPOVEDNÚ OSOBU? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Chcete vedieť, kto bude mať povinne zodpovednú osobu? 

Podľa stále platného a účinného zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je povinnosťou žiadneho prevádzkovateľa mať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ môže mať zodpovednú osobu, ak sa tak rozhodne. Toto platí od 15.4.2017, teda od účinnosti zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V období od 1.7.2013 do 15.4.2014 bola zodpovedná osoba povinná pre tých prevádzkovateľov, ktorí spracúvali osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (nepodnikateľov) prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb (t. j. poučených osôb podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti so zodpovednou osobou.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.