15.09.2017,

ZRUŠÍ SA OZNÁMENIE A OSOBITNÁ REGISTRÁCIA ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Zruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

Medzi povinnosti prevádzkovateľa podľa stále platného a účinného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov patria aj:

  • splnenie si oznamovacej povinnosti (§ 34 - § 36),
  • osobitná registrácia (§ 37 - 41).

Oznamovacia povinnosť- bez poplatku.

Osobitná registrácia- správny poplatok 50,- eur.

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s oznámením a osobitnou registráciou.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.