15.09.2017,

POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Ako to bude s poučeniami oprávnených osôb?

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov neobsahuje definíciu „oprávnenej osoby“ (na rozdiel od terajšieho zákona č. 122/2013 Z. z., ktorý definuje oprávnenú osobu v § 4 ods. 2 písm. e/ 1) a preto nás zaujíma ako to bude s poučeniami oprávnených osôb ?

 

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s oznámením a osobitnou registráciou.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.