15.09.2017,

EVIDENČNÉ FORMULÁRE - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Bude ešte existovať evidencia informačných systémov (t.j. evidenčné formuláre) ? Ak nie, čo ju nahradí ?

Evidencia podľa stále platného a účinného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je „zhmotnená“ v bežnej aplikačnej praxi do evidenčných formulárov, resp. evidenčných listov.

Vzorové formuláre sú zverejnené na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti s oznámením a osobitnou registráciou.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.