17.09.2017,

AKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE POTREBNÁ ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Aká dokumentácia bude potrebná ?

Podľa stále platného a účinného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí nasledovné: za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ, ktorý je povinný chrániť spracúvané osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Za tým účelom prevádzkovateľ prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť zdokumentované.

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti so všetkou dokumentáciou, ktorá bude potrebná.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.