17.09.2017,

BUDÚ POTREBNÉ NOVÉ SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ZMLUVY ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Budú potrebné nové sprostredkovateľské zmluvy ?

Podľa stále platného a účinného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) prostredníctvom externého subjektu (právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa), tento subjekt je v zmysle uvedeného zákona považovaný za sprostredkovateľa a prevádzkovateľ musí mať s ním uzavretú písomnú zmluvu podľa § 8 uvedeného zákona č. 122/2013 Z. z.

POZOR !!!

Od 25. mája 2018 sa úplne mení zákon o ochrane osobných údajov. Preto sme pre Vás pripravili túto brožúru.

Nájdete v nej odpovede na najčastejšie kladené otázky v súvislosti so sprostredkovateľskými zmluvami.

Nečakajte do 25. mája 2018, pretože navrhovaný zákon nemá prechodnú dobu.

Brožúru si STIAHNETE ZADARMO.