03.11.2014

Daňovú licenciu budete mať nižšiu, ak zamestnávate zdravotne postihnutých ľudí.

ČO  JE  DAŇOVÁ  LICENCIA ?
Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú bude musieť daňovník zaplatiť v prípade, ak jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška daňovej licencie, alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

 

KTO PLATÍ DAŇOVÚ LICENCIU ?
Daňovú licenciu platí daňovník, ktorý:
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 480 Eur.
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške  960 Eur.
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške 2 880 Eur.

 

U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov sa daňová licencia znižuje na polovicu. V tomto prípade to znamená, že daňovú licenciu platí daňovník, ktorý:
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 240 Eur.
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške  470 Eur.
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 eur, a to vo výške 1 440 Eur.

 

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania. Daňovú licenciu prvýkrát uvedieme v roku 2015 v daňovom priznaní za rok 2014.

 

 

Autor: CREATIVE BUSINESS s.r.o.