Ebook zdarma

E-book si stiahnete zadarmo a veľmi jednoducho. Ak ste sa už registrovali, stačí sa prihlásiť. Po prihlásení si ho môžete stiahnuť a začať čítať hneď.

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV + DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov. Pozrite si, čo všetko sa menilo a ......

Viac

AKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE POTREBNÁ ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Viete, aká dokumentácia bude potrebná ? V našej brožúre sa to dozviete. Dozviete sa aj ...

Viac

ZRUŠÍ SA OZNÁMENIE A OSOBITNÁ REGISTRÁCIA ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Bude sa vyžadovať od prevádzkovateľa plnenie oznamovacej povinnosti a osobitná registrácia aj podľa nového zákona ? Prevádzkovateľ ...

Viac

POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov neobsahuje definíciu "oprávnenej osoby". Ako to bude s poučeniami oprávnených osôb....

Viac

EVIDENČNÉ FORMULÁRE - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Bude ešte existovať evidencia informačných systémov (t.j. evidenčné formuláre) ? Ak nie, čo ju nahradí ?

Viac

KTO BUDE MAŤ POVINNE ZODPOVEDNÚ OSOBU? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

Chcete vedieť, kto bude mať povinne zodpovednú osobu ? Bude to každý, kto ...

Viac

Ako zmena životného minima ovplyvní naše dane od 01.07.2017 ?

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov definuje a ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Viac

Amazon -návod, ako zdaniť príjem na Slovensku

Podnikáte na Amazone? A viete, v ktorej krajine zdaňujete príjem z Amazonu? Je to Slovensko alebo Amerika? Odpoveď nájdete E-booku, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť.

Viac

Monitorovanie zamestnancov zamestnávateľom

Viete aký je rozdiel medzi monitorovaním zamestnancov na pracovisku a monitorovaním verejných priestorov?

Viac

Zákonník práce a ochrana osobných údajov

Zákon upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov (právo na súkromie).

Viac

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov pre obce (otázky a odpovede)

Všetko čo musí mať prevádzkovateľ (obec, mesto) podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracované.

Viac

Uchádzači o zamestnanie a ochrana osobných údajov

Ako postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov pri vybavovaní žiadostí uchádzačov o zamestnanie, nájdete v tomto e-booku vrátane vzorov a praktických rád. Viete, ako spracúvať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac