Odborné články

Odborné články na aktuálne témy sú dostupné predovšetkým zaregistrovaným užívateľom. Široká verejnosť má prístup len k vybraným článkom. 

VÝHODY PRI REGISTRÁCIÍ:

  • vypracované vzorové dokumenty na stiahnutie,
  • formulár na Vaše otázky pod článkom,
  • bonusy v ďalších poskytovaných službách.

REGISTRÁCIA JE BEZPLATNÁ

Vzorová dokumentácia na ochranu osobných údajov po novom. Chcete ju získať ?

12.04.2018: Chcete získať vzorovú dokumentáciu na ochranu osobných údajov ? Ak áno, tak ...

VIAC TU...

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

31.01.2018: Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov. Pozrite si, čo všetko sa menilo a ......

VIAC TU...

POUČENIE OPRÁVNENEJ OSOBY - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov neobsahuje definíciu "oprávnenej osoby". Ako to bude s poučeniami oprávnených osôb....

VIAC TU...

AKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE POTREBNÁ ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Viete, aká dokumentácia bude potrebná ? V našej brožúre sa to dozviete. Dozviete sa aj ...

VIAC TU...

BUDÚ POTREBNÉ NOVÉ SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ZMLUVY ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

17.09.2017: Kedy sa sprostredkovateľ stáva prevádzkovateľom ? Je to vtedy, keď ...

VIAC TU...

EVIDENČNÉ FORMULÁRE - GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

15.09.2017: Bude ešte existovať evidencia informačných systémov (t.j. evidenčné formuláre) ? Ak nie, čo ju nahradí ?

VIAC TU...

ZRUŠÍ SA OZNÁMENIE A OSOBITNÁ REGISTRÁCIA ? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

15.09.2017: Bude sa vyžadovať od prevádzkovateľa plnenie oznamovacej povinnosti a osobitná registrácia aj podľa nového zákona ? Prevádzkovateľ ...

VIAC TU...

KTO BUDE MAŤ POVINNE ZODPOVEDNÚ OSOBU? GDPR/ Navrhovaný nový zákon o ochrane osobných údajov

14.09.2017: Chcete vedieť, kto bude mať povinne zodpovednú osobu ? Bude to každý, kto ...

VIAC TU...

Prehľad školení 2017

04.07.2017: Na rok 2017 sme pre Vás pripravili zaujímavé tituly školení. Plán školení sme vypracovali na základe Vašich požiadaviek a preto veríme, že si budete mať z čoho vybrať.

VIAC TU...

Prehľad in-house školení

Pripravili sme pre Vás zaujímavé in-house školenia. In-house školenia sme vypracovali na základe Vašich požiadaviek a preto veríme, že si budete mať z čoho vybrať.

VIAC TU...

Elektronické schránky pre firmy podľa zákona o e-Governmente

05.10.2016: Elektronická schránka je podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente elektronické úložisko, v ktorom sa ....

VIAC TU...

Európsky parlament prijal nové pravidlá na ochranu osobných údajov

20.04.2016: Európsky parlament dňa 14.4.2016 prijal tzv. reformný balík, ktorý zabezpečí základné právo na ochranu osobných údajov všetkým európskym občanom a napomôže stimulovať jednotný digitálny trh v EÚ tým, že ........

VIAC TU...

Ochrana osobných údajov: Bezpečnostný projekt - zámer

27.03.2016: Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti. Priložený vzorový materiál na stiahnutie.

VIAC TU...

Chrápete ? Môžete prísť o vodičský preukaz !

17.03.2016: Mnohí z vás si teraz určite povedia, čo je to za blbosť ? Bohužiaľ, je to pravda. Nové pravidlá súvisia so zdravotnou a psychickou spôsobilosťou oprávnenej osoby k vedeniu motorového vozidla. Týka sa to hlavne vodičov, ktorí ..........

VIAC TU...

Daňovú licenciu budete mať nižšiu, ak zamestnávate zdravotne postihnutých ľudí.

03.11.2014: Firmy, ktoré zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí, budú môcť platiť nižšiu daňovú licenciu.

VIAC TU...

Aký je rozdiel medzi: súhlasom dotknutej osoby a oznámením informácií dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov

30.10.2014: V odbornom článku je podrobne vysvetlený rozdiel medzi §11 a §15 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIAC TU...

Monitorovanie a sledovanie zamestnancov zamestnávateľom - priložený materiál

22.10.2014: Monitorovanie zamestnancov má právny základ v § 13 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“).

VIAC TU...

Ochrana osobných údajov: Príprava na skúšku zodpovednej osoby - priložený materiál a skúšobný test

01.10.2014: Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby je overiť odborný kvalifikačný predpoklad na výkon tejto funkcie. Priložený materiál a skúšobný test zadarmo.

VIAC TU...

Zákonník práce verzus zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.09.2014: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie ako dotknutých osôb musí uplatňovať v praxi § 13- 14 zákona o ochrane osobných údajov v spojitosti s .......

VIAC TU...

Daňové licencie týkajú sa aj Vás?

26.08.2014: Daňová licencia je minimálna výška dane, ktorú bude musieť daňovník zaplatiť v prípade, ak jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako výška daňovej licencie, alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

VIAC TU...

Oprávnená osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov

03.07.2014: Viete, kto je oprávnenou osobou pre účely zákona o ochrane osobných údajov ? Čo v súvislosti s touto problematikou priniesla posledná novela zákona o ochrane osobných údajov ?

VIAC TU...

Monitorovanie verejnosti (verejných priestorov)

01.07.2014: Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia.

VIAC TU...