VZOR DOKUMENTÁCIE podľa nového zákona o ochrane osobných údajov

Začiatok: 27.04.2018 09:00
Koniec: 27.04.2018 15:00
Ulica: Vysoká škola, Bakalárska 2
Obec: Prievidza
Miesto konania: Prievidza
Cena pre registrovaných: 85,00 € / os
Cena pre neregistovaných: 85,00 € / os

Ďalšie informácie

VZOR DOKUMENTÁCIE podľa nového zákona o ochrane osobných údajov

Príďte si po svoju vzorovú dokumentáciu a naučte sa ju vypĺňať

http://www.creativebusiness.sk/user_files/173.jpg

Lektorka: JUDr. Antónia Ambrózyová, PhD.

Pôsobila na viacerých významných pracovných pozíciách, napr. ako právnik špecialista na okresnom úrade, ako vedúca právneho oddelenia pobočky VšZP, ako riaditeľka zdravotníckeho zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti samosprávneho kraja, aj ako právnička/ následne poverená vedením sekcie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Momentálne už niekoľko rokov úspešne vedie súkromnú firmu, ktorá sa venuje okrem iného informačnému právu (najmä komplexnej ochrane osobných údajov). Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a množstvo skúseností priamo z praxe. Je členkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

 

Od 25. mája 2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nepozná prechodné doby, a teda VYŽADUJE mať vypracovanú NOVÚ DOKUMENTÁCIU k uvedenému dňu.  

Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby (t.j. prevádzkovatelia) musia mať vypracovanú:

 • novú dokumentáciu, ktorú predkladajú pri kontrole Úradu na ochranu osobných údajov, aby preukázali súlad s novým zákonom o ochrane osobných údajov/ GDPR a
 • informovanie jednotlivcov, ktorých osobné údaje sú spracúvané.

TENTO ŠPECIÁLNY A PRAKTICKÝ SEMINÁR PONÚKA JEDINEČNÚ ŠANCU DOSTAŤ SA K VZOROVEJ DOKUMENTÁCII a vypočuť si zrozumiteľný výklad na jej vyplnenie. Príďte si po svoju vzorovú dokumentáciu a naučte sa ju vypĺňať.

Komu je seminár určený:

Fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby, ktoré spracúvajú pri svojej činnosti osobné údaje, najmä:

 • terajšie zodpovedné osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov,
 • štatutárne orgány,
 • vedúci zamestnanci,
 • živnostníci, 
 • osoby zastrešujúce ochranu osobných údajov vo firmách,
 • iní, ktorí majú záujem o túto tému.

Poznámka: seminár sa nezaoberá spracúvaním osobných údajov príslušnými orgánmi (Policajný zbor, Vojenská polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, finančná správa, prokuratúra a súdy) pri „plnení úloh na účely trestného konania“

Cieľ seminára:

 • PRÁCA SO VZOROVOU DOKUMENTÁCIOU V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBSAH:

 1. poučenie
 2. zmluva so sprostredkovateľom
 3. záznam o spracovateĺských činnostiach
 4. informovanie
 5. posúdenie vplyvu - kedy sa vyžaduje, obsahová náplń
 6. diskusia

Organizačné pokyny:

Program:

 • 08:30 - 09:00 hod. - prezentácia
 • 09:00 - 15:00 hod. - odborný program

Kontaktná osoba: Bc. Veronika Rusinová, mobil: 0915 832 630

Účastnícky poplatok je 85.00,- Eur a zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály a občerstvenie.

V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu !

Platba v hotovosti na mieste nie je možná.

V spolupráci s firmou RACIO EDUCATION, s.r.o.

Prihlásenie na termín

Prihláška