Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie

Európsky parlament prijal nové pravidlá na ochranu osobných údajov

20.04.2016: Európsky parlament dňa 14.4.2016 prijal tzv. reformný balík, ktorý zabezpečí základné právo na ochranu osobných údajov všetkým európskym občanom a napomôže stimulovať jednotný digitálny trh v EÚ tým, že ........

VIAC TU...

Ochrana osobných údajov: Bezpečnostný projekt - zámer

27.03.2016: Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu informačného systému pred ohrozením jeho bezpečnosti. Priložený vzorový materiál na stiahnutie.

VIAC TU...

Chrápete ? Môžete prísť o vodičský preukaz !

17.03.2016: Mnohí z vás si teraz určite povedia, čo je to za blbosť ? Bohužiaľ, je to pravda. Nové pravidlá súvisia so zdravotnou a psychickou spôsobilosťou oprávnenej osoby k vedeniu motorového vozidla. Týka sa to hlavne vodičov, ktorí ..........

VIAC TU...

Aký je rozdiel medzi: súhlasom dotknutej osoby a oznámením informácií dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov

30.10.2014: V odbornom článku je podrobne vysvetlený rozdiel medzi §11 a §15 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIAC TU...

Monitorovanie a sledovanie zamestnancov zamestnávateľom - priložený materiál

22.10.2014: Monitorovanie zamestnancov má právny základ v § 13 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“).

VIAC TU...

Ochrana osobných údajov: Príprava na skúšku zodpovednej osoby - priložený materiál a skúšobný test

01.10.2014: Účelom skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby je overiť odborný kvalifikačný predpoklad na výkon tejto funkcie. Priložený materiál a skúšobný test zadarmo.

VIAC TU...

« 12345 » [5]