30.01.2018,

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV + DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov.

Pozrite si, čo všetko sa menilo a aký dopad bude mať pre Vás ako prevádzkovateľov.