Cez konkrétne prípady a vzory k vedomostiam o ochrane osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

 

Agenda miezd a personalistiky vrátane uchádzačov o zamestnanie vždy patrila medzi najnáročnejšie agendy čo do rozsahu údajov ako aj kvôli citlivým údajom, ktoré sa v nej spracúvajú.

V súčasnosti už musí každý, kto s touto agendou pracuje vrátane vedúcich zamestnancov /konateľov, ovládať množstvo súvisiacich právnych predpisov k samotnému Zákonníku práce. Neustále pribúdajú nové právne definície a predpisy, zavádzajú sa nové právne inštitúty, presadzujú sa moderné technické riešenia na spracúvanie dát, zvyšujú sa sankcie za porušovanie povinností zamestnávateľa, prebieha elektronizácia spoločnosti atď.

A toto všetko, tento rýchli vývoj v oblasti pracovného práva, musí ísť ruka v ruke s právom na ochranu osobných údajov, ktoré garantuje Ústava SR a predpisy EÚ.

Práve preto Vám ponúkame toto jedinečné in-house školenie, ktoré zhrňuje aktuálne informácie potrebné pre zákonné spracúvanie agendy miezd a personalistiky vrátane uchádzačov.

Konkrétne prípady a vzory dokumentov Vám pomôžu predchádzať najčastejším sankcionovaným pochybeniam.

Bonusom pre všetkých, bude precízne vypracovaný odborný materiál.

 

Ak máte záujem o toto in-housové školenie priamo u Vás na pracovisku, stačí, keď vyplníte formulár pod týmto textom, alebo nám napíšete na vzdelavanie@creativebusiness.sk. Následne Vám pošleme odborný program, ktorý si prispôsobíte, resp. doplníte, podľa Vašich požiadaviek.  


Prihlásenie

Ak máte záujem o toto in house školenie napíšte nám.