Transférové oceňovanie - skrátená transférová dokumentácia

 

Pri vypracúvaní daňových priznaní by ste nemali zabudnúť ani na transferové oceňovanie, a to bez ohľadu na to, či ste len živnostníkom alebo malou s.r.o.

Taktiež musíte počítať s tým, že príslušný daňový úrad môže kedykoľvek Vašu transferovú dokumentáciu skontrolovať.

Neriskujte sankcie a využite toto in-hous školenie, aby ste si vedeli vo vlastnej réžii vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu a osvojili si odborné vedomosti v tejto oblasti.

 

PRE KOHO JE IN-HOUSE URČENÝ:

Daňovníkom (právnickým a fyzickým osobám), ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu podľa článku 2 bodu 3 usmernenia MF SR č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v rozsahu uvedenom v článku 3 usmernenia, najmä:

  • konateľom,
  • živnostníkom,
  • účtovníkom,
  • všetkým osobám, ktoré prichádzajú do kontaktu s agendou transferového oceňovania a chcú si spracovať skrátenú dokumentáciu vo vlastnej réžii.

 

CIEĽ IN-HOUSE ŠKOLENIA:

  • získať potrebné informácie, vzorovú dokumentáciu a spracovať dokumentáciu vo vlastnej réžii.

 

Ak máte záujem o toto in-housové školenie priamo u Vás na pracovisku, stačí, keď nám napíšete na vzdelavanie@creativebusiness.sk. Následne Vám pošleme odborný program, ktorý si prispôsobíte, resp. doplníte, podľa Vašich požiadaviek.  


Prihlásenie

Ak máte záujem o toto in house školenie napíšte nám.