Dane - vypracovanie daňových priznaní

V daňovej oblasti Vám ponúkame nasledovné služby:

  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A)
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ B)
  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty
  • daň zo závislej činnosti
  • hlásenia, prehľady, oznámenia, súhrne výkazy
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov u fyzickej a právnickej osoby