Mzdy a personalistika - profesionálne za výhodné ceny

Pri spracovaní miezd a personalistiky postupujeme podľa platných právnych predpisov. V tejto oblasti Vám ponúkame naše služby, ktoré sú:

 • kompletné spracovanie miezd
 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a následné odoslanie na daňový úrad
 • vypracovanie ročného Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a následné odoslanie na daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane
 • potvrdenie o príjme
 • mzdové listy
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • spracovanie všetkých registrácií, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom
 • vypracovanie štatistiky v súvislosti so spracovaním miezd (podľa požiadaviek klienta)