Ochrana osobných údajov

Poradenstvo

v oblasti ochrany osobných údajov...

Viac tu...

Služby zodpovednej osoby

poskytujeme pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí majú záujem o služby zodpovednej osoby odborne kvalifikované osoby...

Viac tu...

Vypracovávanie bezpečnostných projektov

a inej dokumentáciu súvisiacu s ochranou osobných údajov podľa konkrétnych podmienok prevádzkovateľa...

Viac tu...

Poučenie oprávnených osôb

vykonávame formou školení priamo na pracovisku prevádzkovateľa....

Viac tu...