Názov formuláru:Ochrana osobných údajov- „Práva dotknutých osôb“
Vec:Žiadosť/Námietka
Spôsob informovania žiadateľa o vybavení žiadosti/ námietky Emailom
Listinnou formou
Iným spôsobom
(navrhnite)

Pozn.: označte jednu z možností, v prípade neoznačenia, budeme Vás informovať na nižšie uvedený mail (podľa platnej právnej úpravy má prednosť elektronická komunikácia)
Kontaktné údaje
Poznámka:použitím tohto formulára eliminujete riziko, že Vaša elektronická pošta skončí ako SPAM a nedostane sa k prevádzkovateľovi na vybavenie