Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

Poskytujeme poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, najmä:

  • pri aplikácii zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení a vyhlášky č. 165/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby,
  • pri vypracovávaní a aktualizovaní bezpečnostného projektu a inej dokumentácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov (najmä záznamov o poučení oprávnenej osoby).