Podnikateľské poradenstvo

Takmer každé rozhodnutie v podnikaní, má buď priame alebo nepriame daňové dôsledky. Našim klientom poskytujem profesionálne poradenstvo, ktoré vykonávame pravidelne, alebo nepravidelne podľa požiadaviek našich klientov. Túto službu využívajú začínajúci podnikatelia (SZČO), začínajúce firmy, ale rovnako tak túto službu využívajú aj firmy, ktoré pôsobia dlhodobo na trhu.