Oprávnená osoba a jej poučenie pri spracúvaní osobných údajov

Poučenia oprávnených osôb vykonávame formou školení priamo na pracovisku prevádzkovateľa, ich súčasťou je evidencia prítomných oprávnených osôb (prezenčná listina). Zároveň každá oprávnená osoba okrem evidencie prítomných oprávnených osôb podpíše písomne vyhotovený záznam o poučený oprávnených osôb. Poučenie oprávnených osôb sa musí vykonať ešte pred jej prvou operáciou s osobnými údajmi v konkrétnom informačnom systéme prevádzkovateľa.