Služby zodpovednej osoby - dohľad nad ochranou osobných údajov

Poskytujeme pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí majú záujem o služby zodpovednej osoby:

  • odborne kvalifikované osoby  s predpísanými skúškami vykonanými na Úrade na ochranu osobných údajov,
  • sme schopní zabezpečiť kedykoľvek zastupiteľnosť zodpovedných osôb pre prípady, ak by došlo k mimoriadnej udalosti, kvôli ktorej vybraná zodpovedná osoba nebude môcť vykonávať svoju funkciu.