Vypracovaná vzorová dokumentácia - GDPR/nový zákon o ochrane osobných údajov

Dátum: 22.05.2018
Cena pre registrovaných s DPH: 156,00 € / os (bez DPH: 130,00 €, DPH: 26,00 €)
Cena pre neregistrovaných s DPH: 180,00 € / os (bez DPH: 150,00 €, DPH: 30,00 €)
Prihláška


Ak už máte dokumentáciu objednanú a zaplatenú, prihláste sa.

Ďalšie informácie

(Webinár + vypracovaná vzorová dokumentácia)

Od 25.5.2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov / GDPR.

Na Slovensku je veľa SZČO, malých a stredných firiem. Preto sme si ako príklad pre našu dokumentácii vytvorili fiktívnu firmu s.r.o., na ktorej sme vypracovali celú dokumentáciu aj s potrebnými prílohami podľa nového zákona o ochrane osobných údajov / GDPR.  

Vo vypracovanej vzorovej dokumentácii nájdete:

 1. vzor – smernica o ochrane osobných údajov,

 2. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS PAM + záznam o poučení,

 3. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS Účtovníctvo + záznam o poučení,

 4. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS kniha pošty + záznam o poučení,

 5. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS súdne konania + záznam o poučení,

 6. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS vymáhanie pohľadávok + záznam o poučení,

 7. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS zmluvy + záznam o poučení,

 8. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS iné podnety + záznam o poučení.

Vzory sú predvyplnené.

V smernici nájdete:

 1. charakteristika jednotlivých informačných systémov + spracovateľské činnosti,

 2. vzor evidencie – prehľad IS OU a oprávnených osôb,

 3. vzor prezenčnej listiny,

 4. súhlas dotknutej osoby,

 5. prehľad a opis bezpečnostných opatrení – technické a organizačné opatrenia,

 6. záznamy o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé IS,

 7. katalóg spracovateľských operácií – automatizovaná a neautomatizovaná časť.

 

Toto všetko môžete získať – vypracovanú vzorovú dokumentáciu.

Je len na Vás, ako sa rozhodnete.