Podnikanie s profesionálmi

Vítame Vás na našej internetovej stránke, na ktorej sa dozviete veľa zaujímavých a užitočných informácií. Zároveň svojimi pripomienkami a názormi k obsahu a technickému fungovaniu tejto stránky  nám pomáhate sa zlepšovať, čím prispievate k zvyšovaniu kvality nami poskytovaných služieb.

Na našej internetovej stránke okrem iného je možné v rámci e-shopu stiahnuť si vybrané dokumenty, zúčastňovať sa webinárov z pohodlia svojho pracoviska a domova, prečítať si odborné články vždy na aktuálne témy, oboznámiť sa s ponúkanými službami, ako aj vybrať si  z prehľadu pripravovaných  seminárov, školení a kurzov.

V prípade webinárov môžu všetci účastníci klásť k danej problematike svoje otázky, na ktoré obdržia odpoveď formou e-mailu, resp. on-line prenosu (prostredníctvom chatu).

Tiež nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese, ak budete potrebovať rýchlu a odbornú pomoc najmä v oblasti:

  • ochrany osobných údajov (vypracovať bezpečnostný projekt a inú dokumentáciu súvisiacu s ochranou osobných údajov, záznamy o poučení oprávnenej osoby, odborné poradenstvo, služby zodpovednej osoby),
  • účtovníctva,
  • personalistiky a miezd,
  • daňovej oblasti,
  • rozbiehania podnikateľskej činnosti,
  • vypracovávania projektov (hlavne čerpanie prostriedkov z fondov EÚ).

Sme presvedčení, že v súčinnosti s Vami sa nám podarí túto stránku neustále vylepšovať a prinášať do nášho aj Vášho podnikania nové kreatívne prístupy a podnety.