Vypracovávanie bezpečnostných projektov v oblasti ochrany osobných údajov

Vypracovávame bezpečnostné projekty a inú dokumentáciu súvisiacu s ochranou osobných údajov podľa konkrétnych podmienok prevádzkovateľa. Vychádzame z konkrétnych podmienok a informácii získaných priamo u prevádzkovateľa pri osobnom stretnutí. Prvým krokom je vždy zistenie stavu informačných systémov osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva. Následne sa vypracuje, resp. zaktualizuje zákonom stanovená dokumentácia. Nezabúdame, že všetky oprávnené osoby musia byť poučené ako spracúvať osobné údaje, a preto sa snažíme, aby záznamy o poučení oprávnenej osoby a dokumentácia boli jasne, zrozumiteľné a slúžili k potrebám prevádzkovateľa pri dodržiavaní jeho technických, organizačných a personálnych opatrení na pracovisku.