Spoľahlivý partner pre Vaše podnikanie

Záznam o poučení oprávnenej osoby

25.03.2020: E-book je spracovaný na tému záznam o poučení oprávnenej osoby.

VIAC TU...

Agenda uchádzači o zamestnanie

25.03.2020: E-book je spracovaný na tému agenda uchádzačov o zamestnanie.

VIAC TU...

Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

25.03.2020: E-book je spracovaný na tému zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

VIAC TU...

GDPR/ nový zákon o ochrane osobných údajov - Vzorová dokumentácia + prílohy

22.05.2018: Nevyplnená vzorová dokumentácia - smernica s prílohami, ktorú si každý prevádzkovateľ musí doplniť sám, podľa platnej právnej legislatívy.

VIAC TU...

VYPRACOVANÁ VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA - GDPR/nový zákon o ochrane osobných údajov.

22.05.2018: Od 25.5.2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov / GDPR. Na Slovensku je veľa SZČO, malých a stredných firiem. Táto vypracovaná dokumentácia je určená práve ...

VIAC TU...

ZÁKON Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV + DÔVODOVÁ SPRÁVA

30.01.2018: Nový zákon o ochrane osobných údajov bol už vyhlásený v Zbierke zákonov. Pozrite si, čo všetko sa menilo a ......

VIAC TU...

« 12 » [2]