22.05.2018

VYPRACOVANÁ VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA - GDPR/nový zákon o ochrane osobných údajov.

 

Vypracovanú vzorovú dokumentáciu nájdete tu: http://www.creativebusiness.sk/webinar

 

Od 25.5.2018 je účinný nový zákon o ochrane osobných údajov / GDPR.

Na Slovensku je veľa SZČO, malých a stredných firiem. Preto sme si ako príklad pre našu dokumentácii vytvorili fiktívnu firmu s.r.o., na ktorej sme vypracovali celú dokumentáciu aj s potrebnými prílohami podľa nového zákona o ochrane osobných údajov / GDPR.  

Vo vzorovej dokumentácii nájdete:

 1. vzor – smernica o ochrane osobných údajov + prílohy ............. 52 strán

 2. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS PAM + záznam o poučení............. 37 strán

 3. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS Účtovníctvo + záznam o poučení............. 17 strán

 4. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS kniha pošty + záznam o poučení............. 7 strán

 5. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS súdne konania + záznam o poučení............. 8 strán

 6. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS vymáhanie pohľadávok + záznam o poučení............. 10 strán

 7. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS zmluvy + záznam o poučení............. 5 strán

 8. vzor – záznam o spracovateľských činnostiach IS iné podnety + záznam o poučení............. 4 strany

V smernici nájdete:

 1. charakteristika jednotlivých informačných systémov + spracovateľské činnosti

 2. vzor evidencie – prehľad IS OU a oprávnených osôb

 3. vzor prezenčnej listiny

 4. súhlas dotknutej osoby

 5. prehľad a opis bezpečnostných opatrení – technické a organizačné opatrenia

 6. záznamy o spracovateľských činnostiach pre jednotlivé IS

 7. katalóg spracovateľských operácií – automatizovaná a neautomatizovaná časť.

 

Toto všetko môžete získať – vypracovanú vzorovú dokumentáciu (spolu 140 strán).

Vypracovanú vzorovú dokumentáciu nájdete tu: http://www.creativebusiness.sk/webinar